Schrijfmotorische ondersteuning

Schrijven is meer dan een motorische vaardigheid. Het is ook het ordenen en vormen van letters tot een leesbaar woord. Motoriek en cognitie spelen samen dus een belangrijke rol in het leren schrijven.

Schrijven bevat een motorisch component, een ruimtelijke component en een vormcomponent. Ook zijn pengreep en lichaamshouding van belang bij het leren schrijven. In mijn begeleiding aan kinderen die moeite ervaren met schrijven breng ik deze verschillende ontwikkelingsaspecten in kaart en kijk ik of alle schrijfvoorwaarden aanwezig zijn om goed te kunnen leren schrijven. Samen met het kind ga ik kijken wat al goed gaat en wat er nog kan verbeteren.

Het betrekken van kinderen in het leerproces vormt een belangrijk uitgangspunt van mijn  begeleiding. Kinderen worden uitgedaagd om hun eigen leerdoelen te formuleren en na elke sessie terug te kijken hoe het gaat. Ik vind het belangrijk om kinderen succes te laten ervaren, we leren dan ook in kleine stapjes. Hierdoor blijven kinderen gemotiveerd om te oefenen en zo bouwen ze zelfvertrouwen op.

Wilt u meer weten over de ondersteuning die ik kan bieden bij het verbeteren van het handschrift neem dan contact met mij op.

 

Projectleider nodig?

Ik heb ruime ervaring met projectmanagement en als projectleider. Ik ben ook inzetbaar als het gaat om beleidsadvies en ontwikkeling, ontwikkeling van (beweeg)interventies en bijhorende producten zoals handleidingen, het verrichten van literatuurstudies en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Mijn expertise gebieden zijn:

motorische ontwikkeling – motorisch leren – bewegingsonderwijs – relatie motoriek en cognitie – zelfregulatie - executieve functies - schrijfmotorische ontwikkeling / handschriftontwikkeling - ontwikkeling beweegprogramma’s / interventies – beleidsontwikkeling op sport, bewegen en gezondheid – implementatie trajecten

Geen opdracht of project is hetzelfde. Ik bespreek graag samen met u hoe ik invulling kan geven aan uw vraag / opdracht.  Op basis hiervan zal ik een passende offerte maken.

 

Lezingen en workshops

Ik geef lezingen en workshops.

 

 

Aanbod